Chwilówki online i pożyczki przez internet

pożyczki online

Chwilówki online to pożyczki krótkoterminowe udzielane konsumentom. Firmy pożyczkowe udzielają chwilówki na podstawie umów zawieranych między stronami z wykorzystaniem środka porozumiewania na odległość. To najczęściej spotykana forma zawierania umów pożyczek pozabankowych. Najczęściej umowy zawierane są na okres od 30 do 60 dni a ich wysokość zaczyna się od 500 złotych wzwyż. Zdarza się, że okres spłaty jest dłuższy oraz kwota chwilówki opiewa na kilka tysięcy złotych. Parametry chwilówki zwykle uzależnione są od polityki wewnętrznej firmy pożyczkowej.

Ceny chwilówki online

Chwilówki dzielimy na te które zawierają koszty w postaci odsetek zgodnie z zawartą umową oraz na tzw. darmowe chwilówki pozbawione jakichkolwiek kosztów. Darmowa chwilówka charakteryzuje się tym, że RRSO wynosi 0% i nie jest związana z żadnymi dodatkowymi opłatami. Oba warianty chwilówek są dostępne bez wychodzenia z domu ? wystarczy złożyć wniosek na stronie internetowej wybranej firmy pożyczkowej .

Darmowe chwilówki to pożyczki charakteryzujące się niską kwotą, udzielaną najczęściej na 30 dni lub dłużej w zależności od Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca zwykle zwraca kwotę, którą pożyczył w terminie spłaty określonym w umowie. Kwota do spłaty darmowej chwilówki jest zawsze taka, jaka została pożyczona i ani grosza więcej. Dla przykładu, jeśli udzielono pożyczki na 1 000 złotych na 30 dni, to firmie pożyczkowej należy zwrócić 1000 złotych bez żadnych dodatkowych kosztów prowizji czy odsetek.

Chwilówki online i RRSO

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. To właśnie jej wysokość określa całkowity koszt pożyczki lub kredytu. Jest to wskaźnik, który pozwala nam obliczyć całkowity koszt kredytu i wybrać najlepszą ofertę. Każda instytucja finansowa, która udziela kredyt lub pożyczę jest zobowiązana do udzielenia informacji konsumentom na temat wszelkich kosztów związanych z transakcją.

Zawsze żądajmy od pożyczkodawcy informacji na temat wszelkich opłat i warunków dotyczących interesującej nas oferty pożyczki. Uwzględnijmy w podejmowaniu decyzji również obowiązujące przepisy dotyczące zasad udzielania kredytów konsumenckich. Określa je Dyrektywa Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r (Dz. Urz. UE L 296 z 15.11.2011, s. 35) oraz Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528).
Prawo gwarantuje nam również staranie się o pożyczkę lub kredyt na uczciwych warunkach co określa w sposób jednoznaczny ustawa antylichwiarska z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1193) z późniejszymi zmianami.

Zapraszamy do przeglądu chwilówek i pożyczek przez Internet