Transparentność firm pożyczkowych

Czy zwracacie uwagę na transparentność firm pożyczkowych podczas analizowania ofert pożyczek online?. Na rynku usług pozabankowych powstało w ostatnich latach mnóstwo firm pożyczkowych. Ich wspólnym mianownikiem jest podobny profil działalności, czyli udzielanie pożyczek online lub stacjonarnie za pośrednictwem własnych punktów sprzedaży.

Wiele firm zniknęło z rynku lub zostało wchłonięte w wyniku fuzji przez instytucje o bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Nadal na rynku obecnych jest kilkadziesiąt firm pożyczkowych, tych znanych medialnie, jak i tych mało znanych.

Na co więc zwracać uwagę wybierając firmę pożyczkową, oprócz samej oferty pożyczki?. Oczywiście oferta pożyczki sama w sobie jest bardzo istotna, jednak równie ważne z kim zamierzamy zawrzeć umowę. Zatem zwróćmy uwagę na kilka istotnych aspektów świadczących o transparentności firmy na rynku usług finansowych.

RODO w firmie pożyczkowej

Od maja 2018 roku cały sektor gospodarki w tym również instytucje bankowe oraz pozabankowe obowiązuje Dyrektywa RODO. Co to takiego to RODO?. RODO, inaczej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation ). RODO związane jest ze wszystkimi podmiotami, które w wyniku swojej działalności gromadzą lub wykorzystują dane osobowe osób fizycznych.

Każda firma pożyczkowa gromadzi, zabezpiecza, przetwarza i przekazuje różne dane osobowe swoich klientów, co jest związane z procesem udzielania pożyczek. Rozporządzenie RODO wprowadza między innymi obowiązek przedłożenia klientowi dla wykonywanych czynności zgody do oznaczenia przez klienta. Zgoda ta w sposób czytelny ma informować klienta, gdzie i w jakim celu jego dane osobowe zostaną przetworzone i wykorzystane. Na stronie firmy pożyczkowej powinny znaleźć się wyczerpujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodne z rozporządzeniem RODO.

Bezpieczeństwo w procesie wnioskowania o pożyczkę online

Ponad 80 procent pożyczek udzielanych jest online. To oznacza, że wprowadzamy nasze dane osobowe do formularzy na stronach firm pożyczkowych. Zwróćmy więc uwagę, czy strony te spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa w momencie tworzenia konta użytkownika, logowania się lub rejestracji wniosku.

Zazwyczaj o bezpieczeństwie strony świadczy wskazanie kłódki, która znajduje się po lewej stronie paska adresowego. Oznacza to, że połączenie ze stroną firmy pożyczkowej jest z pewnością bezpieczne oraz spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Mamy również pewność, że strona jest wyposażona w ważny certyfikat. Jeśli dodatkowo, obok kłódki, pojawi się element https, oznacza to, że strona jest szyfrowana.

Dostępny wzór umowy oraz regulamin pożyczki

Firma pożyczkowa udzielająca pożyczek online powinna udostępniać swoim klientom przed zawarciem umowy jej wzór oraz regulamin pożyczki. Każdy z nas ma zagwarantowaną możliwość szczegółowego zapoznania się z treścią umowy oraz regulaminu interesującej nas pożyczki. Przed podpisaniem umowy odpowiedzialni konsumenci powinni mieć możliwość zwrócenia się z pytaniami do przedstawiciela firmy pożyczkowej celem wyjaśnienia ewentualnych zapisów. Taka praktyka firm pożyczkowych jest również oznaką transparentności i świadczy, że firma nie ma nic do ukrycia i można jej zaufać.

Czytelne informacje dotyczące firmy pożyczkowej

Większość firm pożyczkowych działa za pośrednictwem stron internetowych. Każdy klient przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki chce dowiedzieć się o firmie jak najwięcej. Stąd na jej stronie internetowej powinna być udostępniona historia firmy oraz inne informacje, w tym również dane kontaktowe.

Podczas zbierania danych osobowych administrator firmy pożyczkowej zgodnie z RODO powinien spełniać obowiązki informacyjne zgodne z artykułem 13 RODO. Konstrukcja formularza kontaktowego powinna również spełniać wszystkie normy zgodne z RODO. Również w tym przypadku administrator zobowiązany jest stosować zasadę minimalizacji danych zgodnie z artykułem 5 ust 1 lit. C RODO.

Dane pobierane przez firmę pożyczkową w celu kontaktu za pośrednictwem formularza powinny być ograniczone do tego, co niezbędne do celu, w którym będą przetwarzane. Na przykład stosowanie w formularzu obowiązkowych pól jednakowo dla adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niepoprawne w stosunku do celu jednorazowego kontaktu zgodnie z artykułem 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz artykułu 5 ust. 1 lit. c RODO.

Miłym, a zarazem obowiązkowym elementem pod formularzem jest link do Polityki Prywatności, która przedstawi osobie inicjującej kontakt, jakie obowiązują w firmie zasady ochrony danych osobowych.

Przedstawione wyżej kwestie nie są związane z ofertą firmy pożyczkowej, jednak mają ogromny wpływ na wizerunek firmy oraz jej wiarygodność. Zwracajmy uwagę nie tylko na RRSO przedstawiane przez kalkulator kosztów pożyczki ale również na to w jakiej firmie chcemy ją zaciągnąć.